Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne
 Strona archiwalna z dnia 2006.03.06 20:19:07 powrót do aktualnej strony
 

Borowa Wieś

Bujaków

Centrum

Gniotek

Goj

Gronie

Kamionka

Mokre

Paniowy

Reta

Borowa Wieś

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: ul. Buczka - ul. Gliwicką - ul. Przelotową - potokiem Jasienica - granicą miasta (obszar określony w uchwale nr XXII/289/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dn. 18 stycznia 2000 r.) - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 :5 000, stanowiący integralną część uchwały.

Borowa Wieś - legenda (PDF 111 KB) Borowa Wieś 4 (PDF 1,4 MB) Borowa Wieś 3 (PDF 1,2 MB) Borowa Wieś 2 (PDF 1,3 MB) Borowa Wieś 1 (PDF 1,3 MB)Borowa Wieś

Borowa Wieś 1 Format PDF PDF (1,3 MB)

Borowa Wieś 2 Format PDF PDF (1,3 MB)

Borowa Wieś 3 Format PDF PDF (1,2 MB)

Borowa Wieś 4 Format PDF PDF (1,4 MB)

Borowa Wieś - legenda Format PDF PDF (111 KB)

Borowa Wieś - całość Format PDF PDF (4,2 MB)

Bujaków

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: potokiem Jasienica - granicą miasta (obejmuje sołectwo Bujaków), (obszar określony w uchwale nr XXII/287/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r.) - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

Bujaków 4 (PDF 1,4 MB) Bujaków 3 (PDF 1,2 MB) Bujaków 2 (PDF 1,3 MB) Bujaków 1 (PDF 1019 KB) Bujaków - legenda (PDF 103 KB)Bujaków

Bujaków 1 Format PDF PDF (1019 KB)

Bujaków 2 Format PDF PDF (1,3 MB)

Bujaków 3 Format PDF PDF (1,2 MB)

Bujaków 4 Format PDF PDF (1,4 MB)

Bujaków - legenda Format PDF PDF (103 KB)

Bujaków - całość Format PDF PDF (3,8 MB)

Centrum

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych ulicami: Cieszyńska - Beskidzka - Bielska - Pszczyńska - granica miasta (obszar określony w uchwale nr XXII/281/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dn. 18 stycznia 2000 r.) z wyłączeniem terenu opracowanego w skali 1 : 1 000 określonego w §1 pkt 1 uchwały nr XLIV/548/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dn. 26 czerwca 2001 roku oraz terenu obejmującego działki nr 841/69 i 846/83 przy ul. Stara Droga (obszar określony w uchwale nr XXVIII/413/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 listopada 2004 r.) - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

Centrum 1 (PDF 676 KB) Centrum 2 (PDF 1,3 MB) Centrum 3 (PDF 1,3 MB) Centrum 4 (PDF 629 KB) Centrum 5 (PDF 1,1 MB) Centrum 6 (PDF 1,1 MB) Centrum - legenda (PDF 120 KB)Centrum

Centrum 1 Format PDF PDF (676 KB)

Centrum 2 Format PDF PDF (1,3 MB)

Centrum 3 Format PDF PDF (1,3 MB)

Centrum 4 Format PDF PDF (629 KB)

Centrum 5 Format PDF PDF (1,1 MB)

Centrum 6 Format PDF PDF (1,1 MB)

Centrum - legenda Format PDF PDF (120 KB)

Centrum - całość Format PDF PDF (4,3 MB)

Gniotek

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: ul. Podleską - Beskidzką - Krakowską - granicami miasta (obszar określony w uchwale nr XXII/283/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dn. 18 stycznia 2000 r.) z wyłączeniem odcinka projektowanej drogi K11Z1/2 w obrębie działki 1245/110 oraz wyłączeniem działki nr 1995/99 graniczącej z terenem kopalni doświadczalnej "Barbara" - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

Gniotek - legenda (PDF 86 KB) Gniotek 2 (PDF 1012 KB) Gniotek 1 (PDF 869 KB)Gniotek

Gniotek 1 Format PDF PDF (869 KB)

Gniotek 2 Format PDF PDF (1012 KB)

Gniotek - legenda Format PDF PDF (86 KB)

Gniotek - całość Format PDF PDF (1,7 MB)

Goj

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: DK 81 - ul. Wojska Polskiego - ul. Łączna - ul. Gliwicka (obszar określony w uchwale nr XXII/285/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r.) z wyłączeniem odcinka ul. Różanej (K11D) w obrębie działki 807/100 - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

Goj - całość (PDF 1,1 MB)Goj

Goj - całość Format PDF PDF (1,1 MB)

Gronie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: ul. Krakowską - ul. Beskidzką - ul. Pszczyńską - granicą miasta (obszar określony w uchwale nr XXII/284/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r.) - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

Gronie - całość (PDF 1,4 MB)Gronie

Gronie - całość Format PDF PDF (1,4 MB)

Kamionka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: ul. Podleską - Obwodową (DK 44) - torami PKP - potokiem Jamna - granicami miasta (obszar określony w uchwale nr XXII/282/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r.) - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

Kamionka - legenda (PDF 109 KB) Kamionka 3 (PDF 1,4 MB) Kamionka 2 (PDF 1,5 MB) Kamionka 1 (PDF 1,2 MB)Kamionka

Kamionka 1 Format PDF PDF (1,2 MB)

Kamionka 2 Format PDF PDF (1,5 MB)

Kamionka 3 Format PDF PDF (1,4 MB)

Kamionka - legenda Format PDF PDF (109 KB)

Kamionka - całość Format PDF PDF (3,4 MB)

Mokre

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru określonego w uchwale nr XLII/517/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24.04.2001 r., znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Mokrem - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

Mokre - legenda (PDF 103 KB) Mokre 3 (PDF 1,5 MB) Mokre 2 (PDF 1,7 MB) Mokre 1 (PDF 1,1 MB)Mokre

Mokre 1 Format PDF PDF (1,1 MB)

Mokre 2 Format PDF PDF (1,7 MB)

Mokre 3 Format PDF PDF (1,5 MB)

Mokre - legenda Format PDF PDF (103 KB)

Mokre - całość Format PDF PDF (3,7 MB)

Paniowy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: potokiem Jasienica - ul. Przelotową - ul. Gliwicką - ul. Buczka - granicą miasta - ul. Jesionową - ul. Gliwicką - ul. Łączną - ul. Wojska Polskiego - ul. Zamkową - ul. 15 Grudnia - ul. Mokierską (obszar określony w uchwale nr XXII/288/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dn.18 stycznia 2000 r.) - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

Paniowy - legenda (PDF 107 KB) Paniowy 3 (PDF 1,6 MB) Paniowy 2 (PDF 1,5 MB) Paniowy 1 (PDF 1,5 MB)Paniowy

Paniowy 1 Format PDF PDF (1,5 MB)

Paniowy 2 Format PDF PDF (1,5 MB)

Paniowy 3 Format PDF PDF (1,6 MB)

Paniowy - legenda Format PDF PDF (107 KB)

Paniowy - całość Format PDF PDF (4,2 MB)

Reta

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: DK 81 - torami PKP - potokiem Jamna - granicą miasta - ul. Jesionową - ul. Gliwicką (obszar określony w uchwale nr XXII/286/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r.) - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

Reta - legenda (PDF 120 KB) Reta 4 (PDF 1,1 MB) Reta 3 (PDF 661 KB) Reta 2 (PDF 960 KB) Reta 1 (PDF 806 KB)Reta

Reta 1 Format PDF PDF (806 KB)

Reta 2 Format PDF PDF (960 KB)

Reta 3 Format PDF PDF (661 KB)

Reta 4 Format PDF PDF (1,1 MB)

Reta - legenda Format PDF PDF (120 KB)

Reta - całość Format PDF PDF (2,7 MB)

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Grzegorz Kuśnierz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 3, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 63, e-mail: rgizp@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.03.06
Data udostępnienia: 2006.03.06 20:19:07

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów