Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Referat Zarządzania Kryzysowego
Szukanie w serwisie
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Referat Dodatków Mieszkaniowych
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Referat Finansów i Sprawozdawczości
Referat Funduszy Inwestycyjnych
Referat Funduszy Nieinwestycyjnych
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Referat Informacji o Mieście
Referat Inwestycji i Remontów Dróg
Referat Księgowości
Referat Kultury i Sportu
Referat Lokalowy
Referat Nadzoru Inwestycji
Referat Nadzoru nad Majątkiem
Referat Ochrony Środowiska
Referat Planowania i Sprawozdawczości
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Rozliczeń Inwestycji
Referat Rozwoju Systemów Informatycznych
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Usług Komunalnych
Referat Utrzymania Infrastruktury
Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Referat Zarządzania Kryzysowego
Biura Urzędu
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Kancelaria Tajna
 Strona archiwalna z dnia 2004.11.16 00:26:32 powrót do aktualnej strony
 
Rynek 16, pok. nr 28, 29, 30, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 51 do 52
e-mail: rzkoliso@mikolow.um.gov.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

kierownik: mgr Józef Baranowski, pok. nr 28, tel. (32) 226 62 62, 324 85 50

Do zadań Referatu Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

 • w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:
  • planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
  • przygotowanie i zapewnienie warunków działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego wykrywania,
  • organizowanie i koordynowanie ewakuacji ludności i załóg zakładów pracy,
  • przygotowanie i nadzór nad budowlami ochronnymi,
  • przygotowanie zaciemniania i wygaszania oświetlenia,
  • przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń,
  • ochrona żywności, wody, paszy i zwierząt przed skażeniami i zakażeniami,
  • zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
  • organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,
  • organizowanie i prowadzenie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
  • organizowanie i koordynowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej,
  • ustalanie zadań w zakresie OC i zarządzania kryzysowego instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie miasta,
  • planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki, a także zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej,
  • koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof,
  • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
  • opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań,
 • w zakresie spraw obronnych i ochotniczych straży pożarnych:
  • przygotowanie i realizacja świadczeń na rzecz obronności kraju,
  • przygotowanie i realizacja akcji kurierskiej,
  • organizacja i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
  • współudział w realizacji poboru,
  • prowadzenie tajnej kancelarii,
  • nadzór nad finansami ochotniczych straży pożarnych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Józef Baranowski, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 28, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 50, e-mail: rzkoliso@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.11.13
Data udostępnienia: 2004.11.16 00:26:32

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów