Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 74/143/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 15.11.2004 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie

Na podstawie art. 772 §1 Kodeksu pracy, art. 20 ust. 1, 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1593 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 61, poz. 708 z 28 lipca 2000 r. z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadzam Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie wraz z załącznikami od 1 do 6.

§2

Traci moc uchwała nr 523/068/02 Zarządu Miasta Mikołowa z dnia 10 czerwca 2002 r.

§3

Traci moc zarządzenie nr 20/26/2003 burmistrza Mikołowa z dnia 15 kwietnia 2003 r.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2004 roku.

Załącznik do zarządzenia nr 74/143/2004

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (135 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.11.15
Data udostępnienia: 2004.12.26 21:22:22
Liczba odwiedzin strony: 831 (ostatnie odwiedziny 2024.04.13 20:20:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów