Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne
 Strona archiwalna z dnia 2010.03.29 20:21:39 powrót do aktualnej strony
 

Zarządzenie nr 1083/52/2010 burmistrza Mikołowa z dnia 26.02.2010 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadzam następujące zmiany do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa:

  1. w miejsce dotychczasowego opisu zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej [BGK] wprowadzam podział wydziału na 3 referaty i nowy opis zadań zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. dotychczasowy schemat organizacyjny zastępuje nowy schemat będący załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2010 roku.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1083/52/2010

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (79 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.02.26
Data udostępnienia: 2010.03.29 20:21:39

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów