Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Formularze B
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Formularze A
Formularze B
Formularze C
Formularze D
Formularze E
Formularze F
Formularze G
Formularze H
Formularze I
Akty prawne
Formularz B - karta informacyjna dla:

Na stronie publikowane są Formularze B pochodzące z okresu od 1.01.2009 r. do chwili obecnej. Wszystkie Formularze B dotyczące okresu do 31.12.2008 r. dostępne są w Urzędzie Miasta Mikołowa.

Decyzje o usunięciu drzew

  1. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew za I kwartał 2011 roku - dokument można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (112 KB).
  2. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew za IV kwartał 2010 roku - dokument można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (127 KB).
  3. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew za III kwartał 2010 roku - dokument można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (129 KB).
  4. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew za II kwartał 2010 roku - dokument można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (126 KB).
  5. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew za I kwartał 2010 roku - dokument można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (111 KB).
  6. Decyzje zezwalające na usunięcie drzew za 2009 rok - dokument można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (449 KB).

Decyzje środowiskowe

Nr wpisu Zakres przedmiotowy decyzji lub postanowienia Znak sprawy Data wydania Plik do pobrania
2/2011 Adaptacja pomieszczeń piwnicy i garażu na serwis samochodowy układu jezdnego i wydechowego oraz ogumienia WOOŚ.4240.
283.2011.MK2
20.04.2011 Format PDF PDF (42 KB)
1/2011 Stacja obsługi samochodów ciężarowych w Łaziskach Górnych przy drodze nr 81 na działkach o nr ewid. 1251/87; 1152/87 BGO/7624/203/11 12.04.2011 Format PDF PDF (38 KB)
18/2010 Zainstalowanie kabiny lakierniczej przy ul. Jaskółczej w Mikołowie BGO-7624/90/11 9.10.2010 Format PDF PDF (44 KB)
17/2010 Wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego "Chudów-Paniowy 1" BGO-7624/1290/10 19.11.2010 Format PDF PDF (41 KB)
16/2010 Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie – etap III na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Czereśniowej wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m od ul. Poprzecznej do posesji numer 84 i przebudowa sieci nN RDOŚ-24-WOOŚ
/66131/1043-1/10/mko
30.11.2010 Format PDF PDF (44 KB)
15/2010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla mieszkaniowego realizowana pomiędzy ul. Leśną a ul. Zacisze w Łaziskach Górnych na działkach nr: 819/140, 815/140, 814/140, 816/140, 1353/140, 1352/140, 770/140, 773/140, 767/139, 740/158, 741/158, 768/139, 1540/135, 1422/136 BGO-7624/1205/10 28.09.2010 Format PDF PDF (39 KB)
14/2010 Rozbudowa istniejącego budynku salonu motocyklowego w Mikołowie przy ul. Wspólnej 6 o pomieszczenia ekspozycyjno-warsztatowe BGO/7624/1393/10 7.12.2010 Format PDF PDF (44 KB)
13/2010 Uruchomienie urządzenia służącego do prowadzenia procesów trawienia i fosforyzacji materiałów wykorzystywanych do produkcji elementów hydrauliki siłowej na własne potrzeby RDOŚ-24-WOOŚ/
6613/953/10/mko
29.10.2010 Format PDF PDF (52 KB)
12/2010 Zmiana koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego "Chudów - Paniowy 1" BGO/7624/1092/10 13.09.2010 Format PDF PDF (39 KB)
11/2010 Rewitalizacja zabytkowego parku Planty etap II – budowa Domku Parkowego w Mikołowie RDOŚ-24-WOOŚ/
66131/859/10/mko
22.09.2010 Format PDF PDF (46 KB)
10/2010 Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów – ograniczenie niskiej emisji z obiektów użyteczności publicznej RDOŚ-24-WOOŚ/
66131/807/10/mko
8.09.2010 Format PDF PDF (47 KB)
9/2010 Likwidacja azbestowych elementów budynków wielorodzinnych w Mikołowie RDOŚ-24-WOOŚ/
66131/806-1/10/mko
8.09.2010 Format PDF PDF (46 KB)
8/2010 Budowa warsztatu samochodowego z myjnią ręczną wraz z sklepem i pomieszczeniami socjalno-biurowymi RDOŚ-24-WOOŚ/
66131/752-2/10/mko
9.09.2010 Format PDF PDF (43 KB)
7/2010 Stacja obsługi samochodów ciężarowych w Łaziskach Górnych przy drodze nr 81 na działkach o nr ewid. 1251/87; 1152/87 BGO/7624/710/10 12.07.2010 Format PDF PDF (38 KB)
6/2010 Przebudowa skrzyżowania ulicy Dolnej z ulicą Rybnicką w Mikołowie wraz z odwodnieniem RDOŚ-24-WOOŚ/
66131/779/10/mko
6.09.2010 Format PDF PDF (44 KB)
5/2010 Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie RDOŚ-24-WOOŚ/
66131//10/mko
- Format PDF PDF (45 KB)
4/2010 Budowa warsztatu samochodowego wraz z myjnią ręczną w Mikołowie przy ul. św. Wojciecha, działka nr 1906/127 RDOŚ-24-WOOŚ/
66131/427/10/mko
30.06.2010 Format PDF PDF (40 KB)
3/2010 Sklep z częściami przemysłowymi, myjnia ręczna samochodów osobowych oraz serwis opon – ul. Bielska w Mikołowie RDOŚ-24-WOOŚ/
66131/475/10/mko
25.06.2010 Format PDF PDF (78 KB)
2/2010 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie RDOŚ-24-WOOŚ/
66131/330/10/mko
28.05.2010 Format PDF PDF (63 KB)
1/2010 Budowa pawilonu handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Gliwickiej w Mikołowie RDOŚ-24-WOOŚ/
66131/400/10/mko
19.05.2010 Format PDF PDF (48 KB)
17/2009 Budowa części technologicznej Centrum Czystych Technologii Węgla w zakresie przetwórstwa węgla obejmującej zagospodarowanie pomieszczeń i budowę stanowisk badawczych w istniejących: hali "D" oraz stanowiska badań podziemnego zgazowania węgla na terenie Kopalni Doświadczalnej "Barbara" w Mikołowie 6792/03/09 4.12.2009 Format PDF PDF (39 KB)
16/2009 Przebudowa ul. Rajcy w Mikołowie od ul. Miarki do ul. Szafranka wraz z odwodnieniem i oświetleniem i wyburzeniem obiektów budowlanych – zakres robót związany z remontem, utrzymaniem i ochroną drogi 17963/08/09 9.11.2009 Format PDF PDF (45 KB)
15/2009 Budowa łącznika drogowego na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Cienistej z przedłużenie ul. Cichej w Mikołowie-Kamionce 26189/12/08 22.10.2009 Format PDF PDF (38 KB)
12/2009 Przetwórstwo tworzyw sztucznych polietylenowych i produkcja gotowych wyrobów z folii polietylenowej w postaci rękawiczek jednorazowego użytku i toreb foliowych oraz odzysk odpadów z tworzyw sztucznych 695/01/09 13.10.2009 Format PDF PDF (38 KB)
11/2009 Budowa łącznika drogowego od ul. Staropodleskiej w Mikołowie 12813/06/09 14.10.2009 Format PDF PDF (37 KB)
10/2009 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej etap II w Gostyni wzdłuż ulic: Rybnicka, Brzeźna, Olmy, Zajęcza, Kiełbasy, Drzymały, Obrońców Ziemi Śląskiej, Motyla, Kłosa, Akacjowa, Leśna, Bojdoła, Rybczyńskiego, Pszczela, Mamzera, Miarowa 27477/12/08 17.08.2009 Format PDF PDF (39 KB)
9/2009 Budowa łącznika drogowego od ul. Pułaskiego do ul. Wieczorka Mikołowie – w zakresie robót związanych z remontem 7680/03/09 27.07.2009 Format PDF PDF (37 KB)
8/2009 Rozbudowa istniejącej hali magazynowej o drugą halę magazynową z częścią administracyjno-biurowo-handlową wraz z drogą dojazdową w Mikołowie na działkach nr 2785/112 i 2784/112 przy ul. Żwirki i Wigury 21345/09/08 20.05.2009 Format PDF PDF (38 KB)
7/2009 Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicami Reta i Dzieńdziela w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem 4697/02/09 6.05.2009 Format PDF PDF (39 KB)
6/2009 Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów, z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie 23044/10/08 29.04.2009 Format PDF PDF (39 KB)
5/2009 Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych w Łaziskach Górnych przy DK81 na działkach nr 1251/87 oraz 1152/87 BGO/7624/519/09 27.04.2009 Format PDF PDF (38 KB)
4/2009 Budowa łącznika drogowego na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Cienistej z przedłużenie ul. Cichej w Mikołowie-Kamionce BGO/7624/430/09 31.03.2009 Format PDF PDF (38 KB)
3/2009 Przebudowa ul. Wrzosowej w Mikołowie wraz z oświetleniem i odwodnieniem BGO/7624/431/09 2.04.2009 Format PDF PDF (38 KB)
2/2009 Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa - Jodłowa w Mikołowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą BGO/7624/350/09 10.03.2009 Format PDF PDF (39 KB)
1/2009 Budowa części technologicznej Centrum Czystych Technologii Węgla w zakresie przetwórstwa węgla obejmującej zagospodarowanie pomieszczeń i budowę stanowisk badawczych w istniejących: hali "D" oraz stanowiska badań podziemnego zgazowania węgla na terenie Kopalni Doświadczalnej "Barbara" w Mikołowie BGO/7624/318/09 10.09.2008 Format PDF PDF (38 KB)

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Anna Chrzęstek, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 25, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 76, e-mail: bgo@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.06.09
Data udostępnienia: 2011.06.09 18:25:21
Liczba odwiedzin strony: 2409 (ostatnie odwiedziny 2022.11.23 16:01:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów