Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 441/141/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 30.06.2008 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagród i premii pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta Mikołowa

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 146 poz. 1223 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Zatwierdzam Regulamin przyznawania nagród i premii pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta Mikołowa stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą po 14 dniach od wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Mikołowie.

Załącznik do zarządzenia nr 441/141/2008

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (100 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.30
Data udostępnienia: 2008.08.07 22:12:45
Liczba odwiedzin strony: 701 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 11:55:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów