Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 81/150/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 9.12.2004 w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania na terenie miasta

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21.11.1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. nr 21, poz. 205 z późn. zm.) i §3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. nr 96, poz. 850) oraz zarządzenia nr 27 starosty powiatu mikołowskiego, Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 23.09.2004 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w powiecie mikołowskim, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

W celu realizacji zadań związanych z wykrywaniem zagrożeń, ostrzeganiem ludności a także utrzymania w stałej gotowości części systemu wykrywania i alarmowania polecam utworzyć na terenie miasta system wczesnego ostrzegania, zwany dalej "SWO".

§2

SWO tworzy się w oparciu o podmioty realizujące zadania na rzecz bezpieczeństwa, ochrony ludności i środowiska, a także służby dyspozytorskie przedsiębiorstw ujętych w "Wykazie instytucji i przedsiębiorstw SWO".

§3

Włączenie do SWO nie powinno naruszać dotychczasowego podporządkowania organizacyjnego jednostek włączonych do systemu oraz realizowanych przez te jednostki zadań, a jedynie nakładać na nie obowiązek przekazywania do burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Mikołowa informacji o stwierdzonych zagrożeniach, zdarzeniach i innych sytuacjach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo na terenie miasta Mikołowa.

§4

Ustalam wytyczne w sprawie organizacji i zadań SWO oraz zasad działania i współdziałania jednostek wchodzących w skład tego systemu na terenie Mikołowa, będące w dyspozycji Referatu Zarządzania Kryzysowego.

§5

Zobowiązuję kierowników instytucji i zakładów włączonych do SWO do realizacji zadań w myśl ustaleń zawartych w wytycznych.

§6

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Zarządzania Kryzysowego.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.12.09
Data udostępnienia: 2004.12.26 21:22:22
Liczba odwiedzin strony: 853 (ostatnie odwiedziny 2024.07.07 00:50:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów