Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 80/149/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 9.12.2004 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania Kierowników / Dyrektorów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego miasta Mikołowa

Na podstawie art. 772 §1 Kodeksu pracy, art. 20 ust. 1 i 2, art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1593 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 61, poz. 708 z 26 lipca 2000 r. z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Zatwierdzam Regulamin Wynagradzania Kierowników / Dyrektorów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Załącznik do zarządzenia nr 80/149/2004

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (53 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.12.09
Data udostępnienia: 2004.12.26 21:22:23
Liczba odwiedzin strony: 903 (ostatnie odwiedziny 2024.07.17 00:24:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów