Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 73/142/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 15.11.2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pasywów i aktywów ewidencjonowanych w księgach rachunkowych Urzędu Miasta Mikołowa w roku 2004

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2002 nr 76, poz. 694 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Na dzień 31 grudnia 2004 przeprowadzić inwentaryzację:

  • aktywów pieniężnych w kasie, papierów wartościowych - drogą spisu z natury,
  • aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, należności, w tym udzielonych pożyczek oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów - droga otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych UM Mikołowa stanu tych aktywów,
  • należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, należności i zobowiązań z tytułów publicznoprawnych - drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.

§2

Powołać Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

  1. Wojciech Zięba, kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej, Audytu i Ochrony Informacji - przewodniczący komisji,
  2. Andrzej Gortel, Miejski Konserwator Zabytków - z-ca przewodniczącego komisji,
  3. Adam Małysz, sekretarz miasta,
  4. Teresa Berbecka, inspektor w Referacie Zamówień Publicznych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.11.15
Data udostępnienia: 2004.12.26 21:22:22
Liczba odwiedzin strony: 886 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 23:38:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów