Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 70/139/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 26.10.2004 w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości położonej w [...] przy [...]

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały nr XXIII/314/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 czerwca 2004, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nabyć na własność gminy Mikołów od p. [...] zam. [...] nieruchomość zabudowaną ozn. nr działki 444/31, 445/31, 447/31 o łącznej powierzchni 0,0381 ha, zapisaną w Księdze Wieczystej nr 26 700 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie za cenę 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) płatną w dwóch ratach:

  • I rata w kwocie 120 000,00 zł płatna w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy notarialnej kupna sprzedaży,
  • II rata w kwocie 80 000,00 zł płatna po opuszczeniu i przekazaniu nieruchomości, które powinno nastąpić nie później niż do 31 marca 2005 r.

§2

Nieruchomość zostanie przeznaczona pod budowę węzła komunikacyjnego i usługi centrotwórcze.

§3

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.10.26
Data udostępnienia: 2004.11.03 23:59:28
Liczba odwiedzin strony: 888 (ostatnie odwiedziny 2024.04.14 04:55:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów