Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 68/137/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 30.09.2004 w sprawie nabycia nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XIII/119/95 z dnia 25 kwietnia 1995 r. w sprawie zezwolenia na nabywanie i dzierżawienie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nabyć na rzecz gminy Mikołów nieruchomość ozn. nr działek 317/8 i 315/8b o łącznej powierzchni 1,2494 ha położoną w obrębie Borowa Wieś stanowiącą własność Agencji Nieruchomości Rolnych po cenie wylicytowanej w przetargu tj. 14 900,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset złotych). W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa teren ten określony jest jako obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, użytki zielone wskazane do wyłączenia z zabudowy.

§2

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.09.30
Data udostępnienia: 2004.11.03 23:59:29
Liczba odwiedzin strony: 932 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 23:38:44)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów