Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 61/130/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 10.08.2004 w sprawie umorzenia odsetek od zaległego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), uchwały nr XLVI/598/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych jednostek organizacyjnych gminy Mikołów, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, po rozpatrzeniu wniosku firmy Rainbows Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Srebrnej 16 z dnia 7 lipca 2004 r., burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Umorzyć odsetki w kwocie 2 111,80 zł należne od zapłaconego po terminie płatności czynszu dzierżawnego - zgodnie z umową dzierżawy BOM-7224D-65/99 z dnia 1 lipca 1999 r.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.08.10
Data udostępnienia: 2004.08.27 00:03:14
Liczba odwiedzin strony: 927 (ostatnie odwiedziny 2024.07.23 02:08:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów