Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 58/127/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 13.07.2004 w sprawie nabycia nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XIII/119/95 z dnia 25 kwietnia 1995 r. w sprawie zezwolenia na nabywanie i dzierżawienie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nabyć na rzecz gminy Mikołów nieruchomość ozn. nr działki 1264/122 o powierzchni 2 776 m2 położoną w obrębie Mokre, stanowiącą własność Agencji Nieruchomości Rolnych po cenie wylicytowanej w przetargu tj. 28 700,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych). W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest pod tereny zieleni łęgowej i ok. 1 270 m2 pod tereny mieszkaniowe.

§2

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.07.13
Data udostępnienia: 2004.08.27 00:03:14
Liczba odwiedzin strony: 886 (ostatnie odwiedziny 2024.07.09 14:22:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów