Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 56/125/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 29.06.2004 w sprawie umorzenia odsetek od zaległego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), uchwały nr XLVI/598/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych jednostek organizacyjnych gminy Mikołów, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis, po rozpatrzeniu wniosku p. [...] zam. w [...] z dnia 17 czerwca 2004 r., burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Umorzyć odsetki w kwocie 921,50 zł należne za okres od 11 stycznia 2002 r. do 29 czerwca 2004 r. od zaległego czynszu zgodnie z umową dzierżawy nr BR-7224 D/22/98 z dnia 23 czerwca 1998 r.

§2

Ww. kwota stanowi pomoc publiczną de minimis.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.06.29
Data udostępnienia: 2004.08.27 00:03:14
Liczba odwiedzin strony: 917 (ostatnie odwiedziny 2024.07.07 02:43:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów