Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 54/123/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 16.06.2004 w sprawie sprzedaży gruntu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXII/299/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Okrzei w Mikołowie, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Sprzedać na własność pani [...] działkę nr 1451/50 o powierzchni 30 m2 położoną przy ul. Okrzei obręb Mikołów, stanowiącą własność gminy Mikołów, zapisaną w księdze wieczystej KW 57097 Sądu Rejonowego w Mikołowie za cenę 4 000,00 zł. Sprzedaż gruntu następuje w formie bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność pani [...], oznaczonej numerami 936/50 i nr 1415/50.

§2

Zobowiązać nabywcę do wykonania na własny koszt przełożenia chodnika na odcinku od ul. Okrzei do pl. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, przełożenia ogrodzenia oraz przesadzenia istniejącej zieleni lub dokonania nowych nasadzeń.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.06.16
Data udostępnienia: 2004.07.01 21:13:07
Liczba odwiedzin strony: 862 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:50:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów