Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 50/119/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 8.06.2004 w sprawie rozliczania inwestycji, modernizacji i remontów

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Rozliczenie inwestycji oraz modernizacji i remontów środków trwałych przeprowadza komórka organizacyjna Urzędu Miasta Mikołowa odpowiedzialna za realizację.

§2

Po dokonaniu odbioru końcowego robót kierownik komórki w terminie 14 dni przedkłada w Biurze Kontroli Wewnętrznej tabelaryczne zestawienie faktur zatwierdzonych (pod względem rachunkowym) przez Referat Księgowości Budżetowej wraz z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie rozliczenia inwestycji/modernizacji/remontu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Biuro Kontroli Wewnętrznej w terminie 14 dni rozpatruje wniosek po czym zwraca dokumenty wraz z opinią w sprawie rozliczenia inwestycji/modernizacji/remontu. Wzór opinii stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4

Kierownik komórki po otrzymaniu opinii Biura Kontroli Wewnętrznej zobowiązany jest w terminie 14 dni do sporządzenia dokumentu OT i przedłożenia go wraz z nią w Referacie Księgowości Budżetowej.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§6

Traci moc zarządzenie nr 23/08/2001 burmistrza Mikołowa z dnia 27 listopada 2001.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50/119/2004

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (50 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 50/119/2004

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (30 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.06.08
Data udostępnienia: 2004.07.01 21:13:07
Liczba odwiedzin strony: 1029 (ostatnie odwiedziny 2024.07.10 19:29:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów