Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 49/118/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 8.06.2004 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26.01.1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 56 z 1997 roku poz. 357 późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Joanna Lipka, nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 3 w składzie:

 • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły - pani mgr inż. Aleksandra Blacha,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Elżbieta Bednarczyk,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Krystyna Pietryja,
 • przedstawiciel związku - ZNP - pani Ewelina Kukla.

§2

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Agnieszki Głowackiej-Wolniczek, nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 5 w składzie:

 • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
 • wicedyrektor szkoły - pani mgr Jolanta Czekaj,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Elżbieta Bednarczyk,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Krystyna Pietryja,
 • przedstawiciel związku - ZNP - pani mgr Elżbieta Skoczykłoda.

§3

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Izabeli Gołąb, nauczyciela Gimnazjum nr 1 w składzie:

 • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły - pani mgr Ewa Sobolewska,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Elżbieta Bednarczyk,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Krystyna Pietryja,
 • przedstawiciel "Solidarności" - pani mgr Danuta Pindel.

§4

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Klaudii Mika, nauczyciela Gimnazjum nr 2 w składzie:

 • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły - pan dr Stanisław Michalski,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Elżbieta Bednarczyk,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Krystyna Pietryja,
 • przedstawiciel związku - ZNP - pani mgr Bronisława Hoffman.

§5

Powołać komisję egzaminacyjną dla pana Pawła Szwedo, nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 5 w składzie:

 • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
 • wicedyrektor szkoły - pani mgr Jolanta Czekaj,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Wanda Jurowicz,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Elżbieta Bednarczyk,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Krystyna Pietryja.

§6

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Anny Bigos, nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 5 w składzie:

 • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
 • wicedyrektor szkoły - pani mgr Jolanta Czekaj,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Wanda Jurowicz,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Elżbieta Bednarczyk,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Krystyna Pietryja.

§7

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Barbary Muszer, nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 7 w składzie:

 • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły - pani mgr Maria Cebula,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Krystyna Pietryja,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Danut Kulawik,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Wanda Jurowicz.

§8

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Aleksandry Waligóry, nauczyciela Gimnazjum nr 2 w składzie:

 • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły - pan dr Stanisław Michalski,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Krystyna Pietryja,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Lidia Borowian-Cyba,
 • przedstawiciel związku - ZNP - pani mgr Bronisława Hoffman.

§9

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Doroty Budny, nauczyciela Gimnazjum nr 2 w składzie:

 • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły - pan dr Stanisław Michalski,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Krystyna Pietryja,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Lidia Borowian-Cyba,
 • przedstawiciel związku - ZNP - pani mgr Bronisława Hoffman.

§10

Powołać komisję egzaminacyjną dla pana Radosława Tarczonia, nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 8 w składzie:

 • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły - pani mgr Janina Szołtysek,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Krystyna Pietryja,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Lidia Borowian-Cyba,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Danuta Kulawik.

§11

Powołać komisję egzaminacyjną dla pana Dawida Patalonga, nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 5 w składzie:

 • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
 • wicedyrektor szkoły - pani mgr Jolanta Czekaj,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Krystyna Pietryja,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Elżbieta Bednarczyk.

§12

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Magdaleny Grzybek, nauczyciela Zespołu Szkół nr 2 w składzie:

 • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły - pani mgr Elżbieta Cichoń,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Krystyna Pietryja,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Elżbieta Bednarczyk.

§13

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Beaty Ochel, nauczyciela Zespołu Szkół nr 2 w składzie:

 • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły - pani mgr Elżbieta Cichoń,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Krystyna Pietryja,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Elżbieta Bednarczyk,
 • przedstawiciel ZNP - pani mgr Helena Obajtek.

§14

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Joanny Krenczyk, nauczyciela Przedszkola nr 4 w składzie:

 • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły - pani mgr Jolanta Bąk,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Krystyna Pietryja,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Elżbieta Bednarczyk.

§15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.06.08
Data udostępnienia: 2004.07.01 21:13:07
Liczba odwiedzin strony: 2113 (ostatnie odwiedziny 2024.04.15 12:56:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów