Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 46/115/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 8.06.2004 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod budowę chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie Kamionce

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XL/363/97 z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie nabywania gruntów przeznaczonych pod inwestycje drogowe oraz uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXIII/311/2000 z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie załącznika do uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XL/363/97 z dnia 15 kwietnia 1997 r. dotyczącej nabywania gruntów przeznaczonych pod inwestycje drogowe, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nabyć na rzecz gminy niżej podane działki:

  1. nr 1546/9 o powierzchni 137 m2 zapisana w księdze wieczystej 61911 i działka nr 1552/9 o powierzchni 64 m2 zapisana w księdze wieczystej nr 61912 prowadzonych w Sądzie Rejonowym w Mikołowie, stanowiące własność [...] za łączną cenę 5 755,00 zł,
  2. nr 1548/9 i 1550/9 o łącznej powierzchni 269 m2 zapisane w księdze wieczystej nr 44844 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Mikołowie, stanowiące własność [...] za cenę 4 035,00 zł,
  3. nr 1556/4, 1557/4 i 1558/4 o łącznej powierzchni 888 m2 zapisane w księdze wieczystej nr 242 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Mikołowie, stanowiące własność [...] za cenę 17 760,00 zł.

§2

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.06.08
Data udostępnienia: 2004.07.01 21:13:07
Liczba odwiedzin strony: 882 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 11:57:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów