Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 44/113/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 25.05.2004 w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały nr XX/276/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 marca 2004 r., burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

 1. Nieruchomości oddaje się w dzierżawę w trybie przetargowym z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. Można odstąpić od przetargu jeżeli oddanie w dzierżawę następuje:
  • na rzecz osoby, która wybudowała na gruncie gminnym stały lub tymczasowy obiekt budowlany lub jego następcy prawnego,
  • na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z nieruchomości na podstawie umowy przez okres co najmniej 3 lat,
  • na cel rolniczy, ogrodniczy lub urządzenia zieleńców i ogródków przydomowych,
  • w celu urządzenia ogródków letnich przed lokalami (dla właścicieli lub użytkowników lokali),
  • w celu urządzenia dróg dojazdowych,
  • w celu usytuowania tablic reklamowych,
  • w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części, stanowiącej własność, oddanej w użytkowanie wieczyste, dzierżawę najem lub użytkowanie wnioskodawcy,
  • na cele prowadzenia działalności niezarobkowej, w szczególności charytatywnej, kulturalnej i oświatowej,
  • na rzecz klubów i stowarzyszeń sportowych,
  • na cele użyteczności publicznej,
  • na rzecz osoby, od której zakupiono daną nieruchomość,
  • na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych,
  • na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.
 3. W innych nieujętych przypadkach - wg indywidualnej decyzji Burmistrza Miasta.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.05.25
Data udostępnienia: 2004.06.10 20:29:47
Liczba odwiedzin strony: 937 (ostatnie odwiedziny 2024.07.15 03:21:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów