Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 36/105/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 20.04.2004 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. Botaniczną w Mikołowie Mokrem

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XL/363/97 z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie nabywania gruntów przeznaczonych pod inwestycje drogowe oraz uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXIII/311/2000 z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie załącznika do uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XL/363/97 z dnia 15 kwietnia 1997 r. dotyczącej nabywania gruntów przeznaczonych pod inwestycje drogowe, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nabyć na rzecz gminy niżej podane działki:

 1. nr 734/82 o powierzchni 4 945 m2 zapisana w księdze wieczystej nr 61792 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Mikołowie,
 2. nr 844/71 o powierzchni 564 m2 zapisana w księdze wieczystej nr 58690 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Mikołowie,
 3. nr 847/82 o powierzchni 785 m2 zapisana w księdze wieczystej nr 62083 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Mikołowie,
 4. nr 853/90 o powierzchni 22 m2 zapisana w księdze wieczystej nr 62083 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Mikołowie.

Ww. działki stanowią własność Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego "BUDUS" Spółka Akcyjna, Katowice ul. Barbary 21.

§2

Ustalić cenę nabycia:

 1. gruntu na kwotę 63 160,00 zł,
 2. urządzeń przynależnych drodze na kwotę 13 632,00 zł w tym:
  • nawierzchnia ulicy wraz z chodnikami z kostki brukowej 7 000,00 zł,
  • oświetlenie uliczne 3 500,00 zł,
  • odwodnienie ulicy wraz z wpustami drogowymi 3 132,00 zł.

§3

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.04.20
Data udostępnienia: 2004.05.03 21:11:01
Liczba odwiedzin strony: 924 (ostatnie odwiedziny 2024.04.08 04:24:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów