Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 34/103/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 8.04.2004 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Mikołowie Mokre

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały nr XII/226/2003 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 grudnia 2003 r., burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nabyć na własność gminy Mikołów od Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie Oddział Terenowy Biura Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie nieruchomość zabudowaną ozn. nr działki 486/38 o pow. 21,5634 ha położoną w obrębie Mokre, zapisaną w Księdze Wieczystej nr 65331 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. za cenę 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§2

Nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację zadań własnych gminy.

§3

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.04.08
Data udostępnienia: 2004.04.17 20:37:13
Liczba odwiedzin strony: 863 (ostatnie odwiedziny 2024.04.12 05:46:38)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów