Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 33/102/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 8.04.2004 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołowa

Na podstawie art. 772 kp. art. 20 ust. 1, 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1593 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 33 poz. 264 z dnia 26 lutego 2003 r. ze zmianami opublikowanymi w Dzienniku Ustaw nr 47 poz. 448 z dnia 23 marca 2004 r.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Zmienić brzmienie §14 Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Miasta zatwierdzonego zarządzeniem nr 40/46/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. na:

"Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).".

§2

Wprowadzić nowy załącznik nr 1 do ww. zarządzenia, o treści:

załącznik nr 1

§3

Wprowadzić zmianę w pozycji lp. 1 tabeli w załączniku nr 3 do regulaminu, która otrzymuje brzmienie:

załącznik nr 3

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.04.08
Data udostępnienia: 2004.04.17 20:37:13
Liczba odwiedzin strony: 932 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 23:39:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów