Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 31/100/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 7.04.2004 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dot. częściowego zwrotu wydatków poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XX/278/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołać Zespół ds. opiniowania wniosków osób fizycznych ubiegających się o częściowy zwrot wydatków poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy w składzie:

  • Anna Chrzęstek przewodnicząca zespołu,
  • Hanna Kadłubek zastępca przewodniczącego zespołu,
  • radny Jerzy Sztajgli członek zespołu,
  • radny Tadeusz Socha członek zespołu,
  • radny Jan Majowski członek zespołu.

§2

Zespół działa w oparciu o uchwałę nr XX/278/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy.

§3

Zespół pracuje w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Mikołowa bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.04.07
Data udostępnienia: 2004.04.17 20:37:12
Liczba odwiedzin strony: 944 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:58:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów