Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 28/97/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 16.03.2004 w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste gruntu i przeniesienia prawa własności naniesień

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 207 ust. 1 w związku z art. 200 ust. 1 pkt. 1, art. 29 ust. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 72 i art. 77 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późn. zm.), uchwały nr LII/457/98 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 10 marca 1998 r. w sprawie zmiany wysokości stawki procentowej w opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Rolniczo Handlowej w Katowicach Podlesiu ul. Uniczowska 25, z dnia 23.10.2003 r., burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wyrazić zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działki nr 904/73 o pow. 570 m2 położonej w obrębie Borowa Wieś, karta mapy 5d.2 - stanowiącej własność gminy Mikołów, zapisanej w KW 62000 wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności pawilonu handlowego na rzecz Spółdzielni Rolniczo Handlowej w Katowicach Podlesiu, która była posiadaczem nieruchomości w dniu 5.12.1990 r. i 1.01.1998 r.

§2

Ustalić cenę gruntu w kwocie 28 870,00 zł zgodnie z wartością określoną w operacie szacunkowym przez biegłego rzeczoznawcę.

§3

Ustalić pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 20% ceny gruntów, a opłatę roczną w wysokości 5 % ceny gruntu.

§4

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.03.16
Data udostępnienia: 2004.03.26 23:04:44
Liczba odwiedzin strony: 962 (ostatnie odwiedziny 2024.07.15 00:12:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów