Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 25/94/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 9.03.2004 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Przyjmuję plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w roku 2004 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia nr 25/94/2004

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

§1

  1. Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany będzie zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami zawartymi w uchwale budżetowej Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29.12.2003 r. nr XVII/224/2003.
  2. Dochody z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości planowane są w wysokości 1 100 000,00 zł.
  3. Wydatki związane z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu planowane są w wysokości 2 071 000,00 zł.

§2

Burmistrz miasta zamierza w roku 2004 sprzedać na własność nieruchomości gruntowe na łączną kwotę 300 000,00 zł:

 Numer działki Powierzchnia [m2] Lokalizacja
1749/221 835 ul. Szkolna
1750/221 836
940/73 570 ul. Staromiejska
905/73 1 009
907/73 1 055
2094/61 364 ul. M. C. Skłodowskiej
1012/206 5 424 ul. Na Wzgórzu
2769/59 312 os. A. Mickiewicza
477/30 8 070 ul. Żwirki i Wigury

§3

Burmistrz miasta zamierza w roku budżetowym 2004 do zasobu gminnego nabyć nieruchomości i wypłacić odszkodowanie za drogi na sumę 2 071 000,00 zł:

 Zadanie Planowana kwota [zł]
Wypłata odszkodowana na podstawie art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną za drogi publiczne miejskie (ul. Reta, M. Konopnickiej, Sośnia Góra, Graniczna, Zrębowa i inne) 100 000,00
Zakup nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Waryńskiego "Prodryn" 470 000,00
Wykup nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury (Mimet) 50 000,00
Wykup terenu pod kolektor i drogi dojazdowe do oczyszczalni "Centrum" 350 000,00
Zakup terenów pod cele sportowo-rekreacyjne tzw. "Kaśki" 130 000,00
Wykup nieruchomości przy ul. Kolejowej, Cienistej (PKP), z Agencji Mienia Wojskowego, Mimetu SA, Górnośląskich Zakładów Elektroenergetycznych i innych terenów 900 000,00
Wykupy gruntów pod drogi istniejące i nowoprojektowane: łącznik Paprotek - Wieczorka, Głogowa, skrzyżowanie Jasna - Dziendziela i inne 71 000,00

Ponadto podjęte będą starania o nabycie w drodze darowizny gruntów Skarbu Państwa.

§4

  1. Burmistrz miasta planuje uzyskanie kwoty 800 000,00 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłat za użytkowanie oraz czynszu dzierżawnego.
  2. Podejmowana będzie windykacja zaległych opłat.
  3. Burmistrz miasta dopuszcza możliwość rozkładania na raty odsetek oraz umarzania zaległych należności i odsetek na zasadach określonych w uchwale Rady Miasta nr XLVIII/598/2001 z dnia 16.10.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania lub rozkładania na raty należności pieniężnych jednostek organizacyjnych, gminy Mikołów do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.03.09
Data udostępnienia: 2004.03.26 23:04:43
Liczba odwiedzin strony: 968 (ostatnie odwiedziny 2024.04.13 13:22:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów