Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 22/91/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 24.02.2004 w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie ul. Młyńska 11, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wyrazić zgodę na zapłatę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za 2004 r. w kwocie 143 204,27 zł w następujących terminach i kwotach:

  • do 31 marca 2004 r. - 35 801,27 zł,
  • do 30 czerwca 2004 r. - 35 801,00 zł,
  • do 30 września 2004 r. - 35 801,00 zł,
  • do 15 grudnia 2004 r. - 35 801,00 zł.

§2

W przypadku niezachowania wymienionych terminów płatności, zaległość ma natychmiastową wykonalność wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od 1 kwietnia 2004 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.02.24
Data udostępnienia: 2004.03.04 22:02:22
Liczba odwiedzin strony: 912 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 23:39:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów