Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 21/90/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 23.02.2004 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia oraz wstrzymania naliczania odsetek ustawowych z tytułu wykonanej modernizacji lokalu mieszkalnego [...]

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XLVIII/598/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych jednostek organizacyjnych gminy Mikołów, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Rozłożyć na 60 rat zadłużenie z tytułu spłaty zaległości składającej się z należności głównej w wysokości 5 494,86 zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi w wysokości 4 563,53 zł przypadającymi za okres od dnia 6.01.2000 r. do dnia 31.12.2003 r. oraz wpisu sądowego w wysokości 612,90 zł w następujący sposób:

  • I rata w wysokości 228,00 zł płatna do końca marca 2004 r.,
  • 59 rat w wysokości 177,00 zł płatne do końca każdego następującego po sobie miesiąca.

§2

Wstrzymać naliczanie odsetek ustawowych od należności głównej z dniem 1 stycznia 2004 r.

§3

W przypadku niezachowania ww. terminów płatności cała zaległość ma natychmiastową wykonalność wraz z naliczeniem od dnia 1 stycznia 2004 r. odsetek ustawowych.

§4

Traci moc zarządzenie nr 7/76/2004 burmistrza miasta Mikołowa z dnia 20 stycznia 2004 r.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.02.23
Data udostępnienia: 2004.03.04 22:02:21
Liczba odwiedzin strony: 932 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 04:07:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów