Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 20/89/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 23.02.2004 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 10.05.2003 r.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jako organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

§2

Komisja składa się z pięciu członków.

§3

W skład komisji wchodzą specjaliści z dziedziny planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury w tym trzy osoby rekomendowane przez Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Okręgową Izbę Urbanistów:

  • dr arch. Zbigniew Kamiński,
  • dr arch. Stanisław W. Lessaer,
  • mgr inż. arch. Stanisław Podkański,

oraz dwie osoby będące pracownikami Urzędu Miasta Mikołowa:

  • mgr inż. arch. Tadeusz Karpecki,
  • inż. Barbara Łagdan-Ogłaza.

§4

Organizację oraz zasady działania komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§5

Obsługę techniczną komisji zapewnia Wydział Gospodarki Mieniem.

§6

Wydatki związane z działalnością komisji pokrywane są z budżetu gminy, dział 710, rozdział 71002.

§7

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Mikołowa.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.02.23
Data udostępnienia: 2004.03.04 22:02:21
Liczba odwiedzin strony: 979 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 23:39:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów