Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 16/85/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 9.02.2004 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod budowę kolektora i pod istniejący potok Jamna

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XVIII/240/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie zezwolenia na nabycie na rzecz gminy nieruchomości, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nabyć na rzecz gminy działki nr 2308/74, 2312/65, 2314/65, 2315/65, 2320/64, 2322/64, 2307/74, 2313/65 i 2321/64 o łącznej powierzchni 1,4129 ha zapisane w księdze wieczystej nr 35258 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Mikołowie stanowiące własność [...].

§2

Ustalić cenę nabycia gruntu na kwotę 200 000,00 zł.

§3

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.02.09
Data udostępnienia: 2004.03.04 22:02:19
Liczba odwiedzin strony: 893 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:58:14)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów