Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 14/83/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 3.02.2004 w sprawie powołania komisji przetargowych do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Na podstawie art. 20a ustawy z 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz. 664 z późn. zm.) oraz §2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 4.06.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowych oraz trybu jej pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 82, poz. 743), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Składy komisji przetargowych działających w sprawach udzielania zamówień publicznych przez miasto Mikołów wraz z ich przyporządkowaniem merytorycznym:

Komisja nr I dla zamówień związanych z Referatem Gospodarowania Nieruchomościami:

 1. przewodniczący - Adam Putkowski,
 2. z-ca przewodniczącego - Aleksandra Grabowska,
 3. sekretarz - Anna Szot / Andrzej Muszyński,
 4. członek - Jan Faron,
 5. członek - Teresa Berbecka.

Komisja nr II dla zamówień związanych z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej - infrastruktura drogowa:

 1. przewodniczący - Jerzy Karwot,
 2. z-ca przewodniczącego - Danuta Podlewska-Staniszewska,
 3. sekretarz - Anna Szot / Andrzej Muszyński,
 4. członek Mirosław Kula,
 5. członek Teresa Berbecka,
 6. członek Jan Lisztwan.

Komisja nr III dla zamówień związanych z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej - sieć elektroenergetyczna:

 1. przewodniczący - Jerzy Karwot,
 2. z-ca przewodniczącego - Danuta Podlewska-Staniszewska,
 3. sekretarz - Anna Szot / Andrzej Muszyński,
 4. członek - Teresa Berbecka,
 5. członek - Andrzej Pacha.

Komisja nr IV dla zamówień związanych z Referatem Utrzymania Infrastruktury Komunalnej - sieć wodno-kanalizacyjna:

 1. przewodniczący - Jerzy Karwot,
 2. z-ca przewodniczącego - Danuta Podlewska-Staniszewska,
 3. sekretarz - Anna Szot / Andrzej Muszyński,
 4. członek - Teresa Berbecka,
 5. członek - Janusz Kieres,
 6. członek - Jadwiga Koźluk.

Komisja nr V dla zamówień związanych z Referatem Usług Komunalnych:

 1. przewodniczący - Jerzy Karwot,
 2. z-ca przewodniczącego - Ewa Matera,
 3. sekretarz - Anna Szot / Andrzej Muszyński,
 4. członek - Teresa Berbecka.

Komisja nr VI dla zamówień związanych z Referatem Inwestycji:

 1. przewodniczący - Jerzy Karwot,
 2. z-ca przewodniczącego - Jerzy Adamik,
 3. sekretarz - Anna Szot / Andrzej Muszyński,
 4. członek - Zbigniew Gdaniec,
 5. członek - Hanna Kadłubek,
 6. członek - Teresa Berbecka.

Komisja nr VII dla zamówień związanych z Referatem Ochrony Środowiska:

 1. przewodniczący - Sabina Winnicka,
 2. z-ca przewodniczącego - Anna Chrzęstek,
 3. sekretarz - Anna Szot / Andrzej Muszyński,
 4. członek - Leszek Wolski,
 5. członek - Teresa Berbecka.

Komisja nr VIII dla zamówień związanych z Referatem Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego:

 1. przewodniczący - Jan Faron,
 2. z-ca przewodniczącego - Barbara Ogłaza,
 3. sekretarz - Anna Szot / Andrzej Muszyński,
 4. członek - Teresa Berbecka.

Komisja nr IX dla zamówień związanych z Referatem Kultury i Sportu:

 1. przewodniczący - Regina Pacha,
 2. z-ca przewodniczącego - Teresa Berbecka,
 3. sekretarz - Anna Szot / Andrzej Muszyński.

Komisja nr X dla zamówień związanych z Referatem Informatyki:

 1. przewodniczący - Wojciech Latusek,
 2. z-ca przewodniczącego - Janina Duda,
 3. sekretarz - Anna Szot / Andrzej Muszyński,
 4. członek - Teresa Berbecka.

Komisja nr XI dla zamówień związanych z Zespołem ds. Rozwoju Miasta:

 1. przewodniczący - Alina Mzyk,
 2. z-ca przewodniczącego - Michał Pienta,
 3. sekretarz - Anna Szot / Andrzej Muszyński,
 4. członek - Wojciech Grzbiela,
 5. członek - Anna Olszynka,
 6. członek - Teresa Berbecka.

Komisja nr XII dla zamówień związanych z Działem Zabezpieczenia Technicznego:

 1. przewodniczący - Barbara Staroń,
 2. z-ca przewodniczącego - Jolanta Hopek,
 3. sekretarz - Anna Szot / Andrzej Muszyński,
 4. członek - Teresa Berbecka.

§2

Tracą moc zarządzenia burmistrza miasta Mikołów nr 30/06/2002 z 5.08.2002 r., nr 29/05/2002 z 5.08.2002 r., nr 60/66/2003 z 25.11.2003 r., nr 31/07/2002 z 19.08.2002 r., nr 09/15/2003 z 18.02.2003 r. powołujące komisje przetargowe do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.02.03
Data udostępnienia: 2004.03.04 22:02:19
Liczba odwiedzin strony: 1975 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:42:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów