Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 6/75/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 15.01.2004 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26.01.1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 118 z 2003 roku poz. 1112 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani magister Anny Patalong, nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 5 w składzie:

 • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły - pan mgr Andrzej Chrost,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Lidia Borowian-Cyba,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Krystyna Pietryja-Grigorijew.

§2

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani magister Marioli Miland, nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 5 w składzie:

 • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły - pan mgr Andrzej Chrost,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Lidia Borowian-Cyba,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Krystyna Pietryja-Grigorijew.

§3

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani magister Alicji Kuczera, nauczyciela Gimnazjum nr 1 w składzie:

 • przewodniczący komisji - pani mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły - pani mgr Ewa Sobolewska,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Lidia Borowian-Cyba,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN - pani mgr Krystyna Pietryja-Grigorijew,
 • przedstawiciel Solidarności - pani mgr Danuta Pindel.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.01.15
Data udostępnienia: 2004.03.04 18:31:12
Liczba odwiedzin strony: 1086 (ostatnie odwiedziny 2024.04.11 19:22:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów