Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 642/342/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 24.12.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      13 846 13 846
dział 926 Kultura fizyczna i sport 13 846 13 846
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 13 846 13 846
    1. Wydatki bieżące 13 846 13 846
    w tym wynagrodzenia i pochodne 5 364  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      33 846 33 846
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000 20 000
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 20 000 20 000
§ 4260 Zakup energii 20 000  
§ 4270 Zakup usług remontowych   20 000
dział 926 Kultura fizyczna i sport 13 846 13 846
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 13 846 13 846
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 131  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 364  
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 175  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   9 000
§ 4260 Zakup energii 2 902  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   1 928
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   3
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 274  
§ 4430 Różne opłaty i składki   2 400
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   515

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.12.24
Data udostępnienia: 2009.01.23 23:48:04
Liczba odwiedzin strony: 670 (ostatnie odwiedziny 2024.06.22 00:52:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów