Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 639/339/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 19.12.2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      33 605 33 605
dział 750 Administracja publiczna 105 105
rozdz. 75023 Urzędy gmin  miast i miast na prawach powiatu) 105 105
§ 4580 Pozostałe odsetki   105
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 105  
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 400 16 400
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 16 400 16 400
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 000  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   16 400
§ 4260 Zakup energii 2 100  
§ 4270 Zakup usług remontowych 6 300  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 800  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 200  
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 100 17 100
rozdz. 90095 Pozostała działalność 17 100 17 100
§ 4270 Zakup usług remontowych   17 100
§ 4300 Zakup usług pozostałych 17 100  

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.12.19
Data udostępnienia: 2009.01.23 23:48:04
Liczba odwiedzin strony: 579 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 01:03:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów