Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 637/337/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 18.12.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      10 800 10 800
dział 801 Oświata i wychowanie 10 800 10 800
rozdz. 80104 Przedszkola 5 800 5 800
    1. Wydatki bieżące 5 800 5 800
    w tym wynagrodzenia i pochodne 5 800  
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 5 000  
    1. Wydatki bieżące 5 000  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   5 000
    1. Wydatki bieżące   5 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      13 225 13 225
dział 801 Oświata i wychowanie 10 800 10 800
rozdz. 80104 Przedszkola 5 800 5 800
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 800  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 200
§ 4260 Zakup energii   800
§ 4270 Zakup usług remontowych   3 800
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 5 000  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 5 000  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   5 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2 800
§ 4270 Zakup usług remontowych   1 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych   700
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 425 2 425
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 550 550
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 550  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   350
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   200
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 875 1 875
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 619  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 256  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 875

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.12.18
Data udostępnienia: 2009.01.21 17:31:14
Liczba odwiedzin strony: 534 (ostatnie odwiedziny 2023.09.28 15:15:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów