Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 623/323/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 11.12.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      27 000 27 000
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   27 000
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   27 000
    1. Wydatki bieżące   27 000
dział 758 Różne rozliczenia 27 000  
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 27 000  
    1. Wydatki bieżące 27 000  
    w tym rezerwa ogólna 27 000  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      27 000 27 000
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   27 000
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   27 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   27 000
dział 758 Różne rozliczenia 27 000  
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 27 000  
§ 4810 Rezerwy 27 000  

§3

Zmienić zapis w punkcie 2 zarządzenia burmistrza miasta Mikołowa nr 604/304/2008 z dnia 27.11.2008 r. z:

"§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 2 843,80 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 2 843,80
rozdz. 80110 Gimnazja 2 843,80
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 843,80"

na:

"§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 2 843,80 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 2 843,80
rozdz. 80110 Gimnazja 2 843,80
§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne 2 843,80"

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.12.11
Data udostępnienia: 2009.01.05 20:14:41
Liczba odwiedzin strony: 595 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 09:56:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów