Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 619/319/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 8.12.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      12 100 12 100
dział 801 Oświata i wychowanie 12 100 12 100
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 6 000  
    1. Wydatki bieżące 6 000  
    w tym wynagrodzenia i pochodne 6 000  
rozdz. 80104 Przedszkola   12 100
    1. Wydatki majątkowe   12 100
rozdz. 80110 Gimnazja 6 100  
    1. Wydatki bieżące 6 100  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      38 130 38 130
dział 750 Administracja publiczna 26 030 26 030
rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 26 030 26 030
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   26 030
§ 4300 Zakup usług pozostałych 17 125  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 705  
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne 7 200  
§ 4430 Różne opłaty i składki 1 000  
dział 801 Oświata i wychowanie 12 100 12 100
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 6 000  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000  
rozdz. 80104 Przedszkola   12 100
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   12 100
rozdz. 80110 Gimnazja 6 100  
§ 4260 Zakup energii 6 100  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.12.08
Data udostępnienia: 2009.01.05 20:14:41
Liczba odwiedzin strony: 668 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 05:39:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów