Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 615/315/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 5.12.2008 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 • Zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 41 987 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 30 000
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30 000
      1. Dochody bieżące 30 000
      w tym dotacje 30 000

  Źródło zmniejszenia dochodów - zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na podstawie wniosku Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11 987
  rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 11 987
      1. Dochody bieżące 11 987
      w tym dotacje 11 987

  Źródło zmniejszenia dochodów - zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

 • Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 41 987 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 30 000
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30 000
      1. Wydatki bieżące 30 000
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11 987
  rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 11 987
      1. Wydatki bieżące 11 987

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa.

 • zmniejszyć dochody budżetu miasta:
  dział 852 Pomoc społeczna 30 000
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30 000
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 30 000
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11 987
  rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 11 987
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11 987
 • zmniejszyć wydatki budżetu miasta:
  dział 852 Pomoc społeczna 30 000
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30 000
  § 3110 Świadczenia społeczne 30 000
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11 987
  rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 11 987
  § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 11 987

§3

Plan po zmianach - dochody 106 905 108,26 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 115 478 783,26 zł.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.12.05
Data udostępnienia: 2009.01.05 20:14:41
Liczba odwiedzin strony: 511 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 09:57:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów