Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 612/312/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 28.11.2008 w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

Na podstawie §13 pkt 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 roku nr 112, poz. 1319 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadzenie i stosowanie nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych w klasach piątego stopnia podziału jednolitego rzeczowego wykazu akt:

Symbole
klasyfikacyjne
Hasła klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi
II III IV V w komórce
macierzystej
w innych
komórkach
stopnia podziału
  513     Urzędy stanu cywilnego      
    5130   Rejestracja urodzeń, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe A Bc  
      51300 Przysposobienia A Bc  
      51301 Oświadczenia o uznaniu dziecka A Bc  
      51302 Zaprzeczenie ojcostwa A Bc  
      51303 Ustalenie ojcostwa A Bc  
      51304 Wzmianki w akcie urodzenia o tym, że rodzice zawarli związek małżeński A Bc  
      51305 Oświadczenie o zmianie imienia /imion/ dziecka wpisanego do aktu w chwili urodzenia A Bc  
      51306 Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki A Bc  
    5131   Rejestracja małżeństw, księgi, akty, skorowidze i akta zbiorowe A Bc  
      51310 Rozwody - orzeczenia sądowe A Bc  
      51311 Separacja - orzeczenia sądowe A Bc  
      51312 Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu A Bc  
      51313 Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do poprzedniego nazwiska A Bc  
      51315 Zaświadczenie będące podstawą sporządzenia aktu małżeństwa zawartego na podstawie art. 1 § 2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. A Bc  
      51316 Zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa A Bc  
     5135   Postępowanie i decyzje w sprawach sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego B-5 Bc  
      51350 Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego B-5 Bc  
      51351 Ustalenie treści aktu stanu cywilnego B-5 Bc  
  514     Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg s.c.      
    5141   Skrócone odpisy aktów s.c. B-5 Bc  
      51410 Korespondencja konsularna B-5 Bc  
  523     Straż gminna (miejska)      
    5231   Ochrona porządku w miejscach publicznych B-5 Bc Plany, harmonogramy, dzienniki służb, raporty, uzgodnienia z organizatorami zgromadzeń i imprez
      52311 Wnioski do sądu o ukaranie B-5 Bc  
      52312 Wykroczenia B-5 Bc  
      52313 Pozostałe B-5 Bc  
  743     Prace różne (geodezyjne)      
    7430   Rozgraniczenia i podziały nieruchomości A Bc  
      74300 Rozgraniczenia A Bc  
      74301 Podziały nieruchomości A Bc  

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.11.28
Data udostępnienia: 2008.12.23 23:38:39
Liczba odwiedzin strony: 636 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 09:57:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów