Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 608/308/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 27.11.2008 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/512/2008 z dnia 25.11.2008 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 296 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 114 000
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 114 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 114 000
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 182 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 182 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 296 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 296 000
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 296 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 296 000

§3

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 350 600 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 350 600
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 350 600
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 350 600

§4

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 350 600 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 350 600
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 350 600
§ 4300 Zakup usług pozostałych 204 000
§ 4260 Zakup energii 146 600

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.11.27
Data udostępnienia: 2008.12.19 22:25:09
Liczba odwiedzin strony: 695 (ostatnie odwiedziny 2024.07.10 21:03:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów