Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 597/297/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 24.11.2008 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 • Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 50 972,09 zł.
  dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 756,09
  rozdz. 01095 Pozostała działalność 50 756,09
      1. Dochody bieżące 50 756,09
      w tym dotacje 50 756,09

  Źródło powstania dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

  dział 801 Oświata i wychowanie 132
  rozdz. 80195 Pozostała działalność 132
      1. Dochody bieżące 132
      w tym dotacje 132

  Źródło powstania dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin).

  dział 851 Ochrona zdrowia 84
  rozdz. 85195 Pozostała działalność 84
      1. Dochody bieżące 84
      w tym dotacje 84

  Źródło powstania dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

 • Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 50 972,09 zł.
  dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 756,09
  rozdz. 01095 Pozostała działalność 50 756,09
      1. Wydatki bieżące 50 756,09
  dział 801 Oświata i wychowanie 132
  rozdz. 80195 Pozostała działalność 132
      1. Wydatki bieżące 132
      w tym wynagrodzenia i pochodne 100
  dział 851 Ochrona zdrowia 84
  rozdz. 85195 Pozostała działalność 84
      1. Wydatki bieżące 84

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na rok 2008.

 • zwiększyć dochody budżetu miasta:
  dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 756,09
  rozdz. 01095 Pozostała działalność 50 756,09
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 50 756,09
  dział 801 Oświata i wychowanie 132
  rozdz. 80195 Pozostała działalność 132
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 132
  dział 851 Ochrona zdrowia 84
  rozdz. 85195 Pozostała działalność 84
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 84
 • zwiększyć wydatki budżetu miasta:
  dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 756,09
  rozdz. 01095 Pozostała działalność 50 756,09
  § 4300 Zakup usług pozostałych 995,22
  § 4430 Różne opłaty i składki 49 760,87
  dział 801 Oświata i wychowanie 132
  rozdz. 80195 Pozostała działalność 132
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32
  dział 851 Ochrona zdrowia 84
  rozdz. 85195 Pozostała działalność 84
  § 4300 Zakup usług pozostałych 84

§3

Plan po zmianach - dochody 106 515 118,46 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 115 088 793,46 zł.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.11.24
Data udostępnienia: 2008.12.11 21:15:15
Liczba odwiedzin strony: 600 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 00:26:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów