Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 593/293/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 18.11.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      10 050 10 050
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 050 10 050
rozdz. 85395 Pozostała działalność 10 050 10 050
    1. Wydatki bieżące 10 050 10 050
    w tym wynagrodzenia i pochodne   4 780

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      10 050 10 050
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 050 10 050
rozdz. 85395 Pozostała działalność 10 050 10 050
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   4 650
§ 4120 Składki na fundusz pracy   770
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 640  
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   1 400
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 230
§ 4220 Zakup środków żywności 6 820  
§ 4260 Zakup energii 1 000  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 270  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 160  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 560  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.11.18
Data udostępnienia: 2008.12.09 21:21:35
Liczba odwiedzin strony: 613 (ostatnie odwiedziny 2024.07.20 11:32:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów