Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 591/291/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 18.11.2008 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26.01.1982 roku Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołać komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu pani Joanny Machnio, nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

  • przewodniczący komisji - mgr Elżbieta Muszyńska,
  • dyrektor szkoły - mgr inż. Aleksandra Blacha,
  • ekspert z listy MEN - mgr Beata Dzida,
  • ekspert z listy MEN - mgr Mieczysław Woźnica,
  • przedstawiciel kuratorium - mgr Danuta Kulawik.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.11.18
Data udostępnienia: 2008.12.09 21:21:35
Liczba odwiedzin strony: 567 (ostatnie odwiedziny 2023.09.26 01:18:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów