Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 590/290/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 18.11.2008 w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy Placu 750-lecia w Mikołowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr VII/96/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości położonej przy Placu 750-lecia w Mikołowie, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nabyć na własność gminy Mikołów działkę nr 1078/43 o pow. 61 m2 zapisaną w Księdze Wieczystej nr 6 Sądu Rejonowego w Mikołowie, stanowiącą własność p. [...] i p. [...] po połowie, za cenę 12 000,00 zł.

§2

Traci moc zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 120/88/2007 z dnia 16 maja 2007 roku.

§3

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.11.18
Data udostępnienia: 2008.12.09 21:21:35
Liczba odwiedzin strony: 548 (ostatnie odwiedziny 2023.09.22 00:57:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów