Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 589/289/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 17.11.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      18 325 18 325
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 18 325 18 325
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 18 325 18 325
    1. Wydatki bieżące 18 325 18 325
    w tym wynagrodzenia i pochodne   15 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      27 524 27 524
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 18 325 18 325
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 18 325 18 325
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   15 000
§ 4260 Zakup energii 18 325  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych   120
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   3 000
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   205
dział 851 Ochrona zdrowia 699 699
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 699 699
§ 4220 Zakup środków żywności   699
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 110  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 83  
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 200  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 51  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 255  
dział 852 Pomoc społeczna 8 500 8 500
rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 000 2 000
§ 4220 Zakup środków żywności   2 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 000  
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 000 3 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   960
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   2 040
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 500 3 500
§ 3110 Świadczenia społeczne 3 500  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   3 500

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.11.17
Data udostępnienia: 2008.12.09 21:21:35
Liczba odwiedzin strony: 529 (ostatnie odwiedziny 2024.05.31 05:35:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów