Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 585/285/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 14.11.2008 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 179 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2009 rok.

§2

Przyjąć informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2008 roku.

§3

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.

§4

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne - Radzie Miejskiej Mikołowa oraz przesłać do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.11.14
Data udostępnienia: 2008.12.04 20:51:14
Liczba odwiedzin strony: 541 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 09:59:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów