Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 577/277/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 3.11.2008 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      20 000 20 000
dział 750 Administracja publiczna 20 000 20 000
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000  
    1. Wydatki bieżące 20 000  
rozdz. 75095 Pozostała działalność   20 000
    1. Wydatki bieżące   20 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      20 000 20 000
dział 750 Administracja publiczna 20 000 20 000
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000  
§ 4430 Różne opłaty i składki 20 000  
rozdz. 75095 Pozostała działalność   20 000
§ 4430 Różne opłaty i składki   20 000

§3

Zmienić zapis w pkt. 1 zarządzenia burmistrza miasta Mikołowa nr 559/259/2008 z dnia 21.10.2008 r. z:

"dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000 5 000
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   5 000
    1. Wydatki bieżące   6 000"

na:

"dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000 5 000
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   5 000
    1. Wydatki bieżące   5 000"

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.11.03
Data udostępnienia: 2008.12.04 20:51:14
Liczba odwiedzin strony: 613 (ostatnie odwiedziny 2024.07.23 03:13:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów