Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 562/262/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 27.10.2008 w sprawie ustalenia wskaźników obniżki czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób mieszkaniowy

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. 2005, nr 31, poz. 266 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz ust. 7 rozdziału VI "Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2008-2012" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIII/375/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 czerwca 2008 r., burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadzenie z dniem 1 listopada 2008 roku niżej wymienionych wskaźników obniżki czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób mieszkaniowy. Stawka bazowa czynszu zostaje obniżona z tytułu:

  1. braku ocieplenia - o 16%,

  2. braku centralnego ogrzewania - o 15%,

  3. braku gazu - o 10%,

  4. braku łazienki - o 10%,

  5. braku wc - o 10%,

  6. braku samodzielnej kuchni - o 5%,

  7. braku samodzielnego przedpokoju - o 3%.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2008 roku.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.10.27
Data udostępnienia: 2008.11.28 23:15:26
Liczba odwiedzin strony: 674 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 18:35:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów