Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 561/261/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 27.10.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      239 570 239 570
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 238 070 238 070
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 238 070 238 070
    1. Wydatki bieżące 238 070 238 070
    w tym wynagrodzenia i pochodne 41 305  
dział 750 Administracja publiczna 1 500 1 500
rozdz. 75095 Pozostała działalność 1 500 1 500
    1. Wydatki bieżące 1 500 1 500
    w tym wynagrodzenia i pochodne   1 500

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      239 570 239 570
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 238 070 238 070
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 238 070 238 070
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13 000  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 875  
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   1 150
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 625  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   14 195
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 025  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 500  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   211 225
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 500  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   2 500
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   5 000
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 8 800  
§ 4480 Podatek od nieruchomości   4 000
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 50 000  
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 22 245  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 17 000  
dział 750 Administracja publiczna 1 500 1 500
rozdz. 75095 Pozostała działalność 1 500 1 500
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe    1 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 500  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.10.27
Data udostępnienia: 2008.11.28 23:15:26
Liczba odwiedzin strony: 554 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 23:47:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów