Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 560/260/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 21.10.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      22 871 22 871
dział 750 Administracja publiczna 2 251 2 251
rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 2 251 2 251
    1. Wydatki bieżące 2 251 2 251
    w tym wynagrodzenia i pochodne 2 251  
dział 801 Oświata i wychowanie 15 106 15 106
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 15 106 15 106
    w tym wynagrodzenia i pochodne   3 800
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 550  
    1. Wydatki bieżące 550  
rozdz. 80104 Przedszkola 4 964 5 514
    1. Wydatki bieżące 4 964 5 514

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      27 391 27 391
dział 750 Administracja publiczna 2 251 2 251
rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 2 251 2 251
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 251  
§ 4580 Pozostałe odsetki   2 251
dział 801 Oświata i wychowanie 15 106 15 106
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 15 106 15 106
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 407  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   3 800
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 355  
§ 4260 Zakup energii   11 306
§ 4270 Zakup usług remontowych 8 055  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 174  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 800  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 314  
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 870  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 353  
§ 4430 Różne opłaty i składki 1 910  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej 300  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 568  
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 550  
§ 4260 Zakup energii 550  
rozdz. 80104 Przedszkola 4 964 5 514
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 946  
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 100  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2 813
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 241  
§ 4260 Zakup energii   1 546
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych   272
§ 4300 Zakup usług pozostałych 107  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 32  
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 220  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe   43
§ 4430 Różne opłaty i składki 496  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej   840
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 312  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 510  
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 520 3 520
rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 3 520 3 520
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 520
§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 520  
dział 926 Kultura fizyczna i sport 1 000 1 000
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 000 1 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych   1 000
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.10.21
Data udostępnienia: 2008.11.28 23:15:26
Liczba odwiedzin strony: 437 (ostatnie odwiedziny 2022.08.13 23:58:52)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów