Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2008 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 557/257/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 17.10.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      265 265
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  265 265
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 265 265
    1. Wydatki bieżące 265 265
    w tym wynagrodzenia i pochodne   265

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      6 265 6 265
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  265 265
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 265 265
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   228
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   37
§ 4300 Zakup usług pozostałych 265  
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 000 6 000
rozdz. 85395 Pozostała działalność 6 000 6 000
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   6 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000  
§ 4270 Zakup usług remontowych 2 000  

§3

W zarządzeniu nr 549/249/2008 burmistrza Mikołowa z dnia 10.10.2008 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok dokonać zmiany z:

"§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      4 700 4 700
dział 600 Transport i łączność 4 700 4 700
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 4 700 4 700
    1. Wydatki bieżące 4 700 4 700
    w tym wydatki majątkowe 4 700"  

na:

"§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      4 700 4 700
dział 600 Transport i łączność 4 700 4 700
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 4 700 4 700
    1. Wydatki majątkowe 4 700"  

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.10.17
Data udostępnienia: 2008.11.28 23:15:26
Liczba odwiedzin strony: 602 (ostatnie odwiedziny 2024.06.20 11:57:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów